Lokalizacja06-100 Pułtusk ul. A.Mickiewicza 36 N
Tekst alternatywny 23 67 63 989 

Konto 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Czynności Komornicze​

W ramach polskiego postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje szeregu czynności: od samego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przez poszukiwanie majątku dłużnika, aż po odzyskanie wierzytelności.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych na terenie apelacji białostockiej

Protokół stanu faktycznego

Na zlecenie powoda komornik sądowy sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego możliwe jest również w trakcie procesu na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Licytacje

Nasza kancelaria prowadzi licytacje zarówno ruchomości jak i nieruchomości. W charakterze licytanta może przystąpić każda zainteresowana osoba, poza podmiotami wyłączonymi z mocy ustawy.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie właściwości Sądu Rejonowego – Pułtusk

Zabezpieczenie roszczeń

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego uprawniony może złożyć wniosek do Komornika Sądowego o zabezpieczenie swojego roszczenia. Komornik Sądowy jest wówczas wykonawcą decyzji zawartej w tytule zabezpieczenia. Komornik nie ma wpływu na treść tytułu, ale to od niego zależy szybkość i jakość jego realizacji. Komornik działa na wniosek uprawnionego.

Alimenty

Odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym na terenie apelacji białostockiej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

ID kancelarii w systemie EPU: 2880
Adres: 06- 100 Pułtusk ul. Adama Mickiewicza 36N Kontakt

Kontakt

Telefon: 23 67 63 989

E-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 07:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Godziny przyjęć interesantów
środa: 09:00 – 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki

Numer rachunku bankowego kancelarii:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Konto:

17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.