Dla wierzyciela

Dla wierzyciela

Złożyć tytuł wykonawczy w oryginale , (tj. tytuł egzekucyjny, którym może być wyrok, nakaz zapłaty, ugoda, bankowy tytuł egzekucyjny, bądź poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego), zaopatrzony w klauzulę wykonalności złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, (najczęściej wierzyciel wskazuje kwotę pieniężną), sposoby egzekucji oraz dane personalne dłużnika (adres zamieszkania, PESEL, NIP, imiona rodziców). Przyspieszy to odszukanie majątku dłużnika i odzyskanie należności. W ramach egzekucji świadczeń pieniężnych wyróżnia się następujące sposoby:

We wniosku można wymienić jeden lub kilka sposobów egzekucji, które wierzyciel wybiera adekwatnie do posiadanego przez dłużnika majątku. Wierzyciel winien wskazać znany majątek dłużnika, tj. miejsce pracy, nazwę banku, w którym posiada rachunek, pojazdy jakimi się porusza oraz adres i numer księgi wieczystej nieruchomości. Brak informacji o majątku dłużnika nie stanowi przeszkody dla egzekucji. Wierzyciel może upoważnić komornika do jego poszukiwania składając odpowiedni wniosek. We wniosku egzekucyjnym wskazać należy sposób przekazania wyegzekwowanych należności (przekaz,przelew lub odbiór osobisty).

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Uwaga!
Należy pamiętać, iż nie można żądać więcej ponad to co wynika z tytułu wykonawczego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.