63 / 100

Komornik Sądowy
Sąd Rejonowy w Pułtusku

Komornik Michał Lisiecki zajmuje się prowadzeniem egzukucji na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Co do zasady wierzyciel może wskazać, który komornik będzie prowadził postępowanie egzekucyjne w danej sprawie. W takich okolicznościach musi załączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji oświadczenie o tym, że skorzystał z prawa do jego wyboru. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. W sprawach o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego. W pewnych prawnie określonych sytuacjach jednak nie można wybrać komornika. Dotyczy to sytuacji, w której sprawa dotyczy np. egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku sprawą zajmuje się komornik, którego właściwość miejscowa obejmuje obszar, na którym znajduje się nieruchomość.

Działający przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku, Komornik Sądowy Michał Lisiecki oferuje wszechstronną pomoc w zakresie usług komorniczych. W celu optymalizacji działań i skrócenia ich trwania, szczególny nacisk kładzie się na budowę wzajemnego zaufania z wierzycielem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki prowadzi zakrojone na szeroka skalę czynności terenowe w celu egzekucji długów. Michał Lisiecki prowadzi również licytacje komornicze.