Lokalizacja06-100 Pułtusk ul. A.Mickiewicza 36 N
Tekst alternatywny 23 67 63 989 

Konto 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001


Zabezpieczenie roszczeń

1. Podstawa wykonania zabezpieczenia- tytuł zabezpieczenia:

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia.
Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. W celu jego wykonania uprawniony musi przedłożyć komornikowi postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzone w klauzulę wykonalności (vide art.743 kpc w zw z art. 776 kpc).

O kosztach postępowania zabezpieczającego orzeka nie komornik, a rozstrzyga sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. Komornik ustala jedynie koszty wykonania zabezpieczenia, w tym koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu w przedmiocie wykonania udzielonego zabezpieczenia.

nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (vide art. 492 kpc).

2. Wymogi formalne wniosku o wykonanie udzielonego zabezpieczenia:

W celu dokonania zabezpieczenia uprawniony:

– przedkłada komornikowi wniosek o wykonanie udzielonego zabezpieczenia wraz z oryginałem tytułu zabezpieczenia oraz odpisem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z uzasadnieniem celem doręczenia tego odpisu zobowiązanemu przez komornika

– uiszcza opłatę stałą na konto komornika

Uprawniony występując z wnioskiem o wszczęcie postępowania w celu wykonania postanowienia o zabezpieczeniu uiszcza opłatę określoną w art. 31 ustawy o kosztach komorniczych ( tj. Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

3. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych:

– zajęcie ruchomości

– zajęcie wynagrodzenia za pracę

– zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

– zajęcie innej wierzytelności

– zajęcie innego prawa majątkowego

Komornik Michał Lisiecki może prowadzić zabezpieczenie roszczenia na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, którą wyznacza właściwość Sądów Okręgowych.

Sąd Okręgowy w Suwałkach

A co za tym idzie: Sąd Rejonowy w Augustowie, Sąd Rejonowy w Ełku, Sąd Rejonowy w Olecku, Sąd Rejonowy w Suwałkach.

Sąd Okręgowy w Białymstoku

A co za tym idzie: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Sąd Rejonowy w Sokółce.

Sąd Okręgowy w Łomży

A co za tym idzie: Sąd Rejonowy w Grajewie, Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, Sąd Rejonowy w Zambrowie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie

A co za tym idzie: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, Sąd Rejonowy w Biskupcu, Sąd Rejonowy w Giżycku, Sąd Rejonowy w Kętrzynie, Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim,Sąd Rejonowy w Mrągowie, Sąd Rejonowy w Nidzicy, Sąd Rejonowy w Olsztynie, Sąd Rejonowy w Piszu, Sąd Rejonowy w Szczytnie.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

A co za tym idzie: Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Sąd Rejonowy w Przasnyszu, Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Sąd Rejonowy w Pułtusku, zaś w przypadku spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości właściwość ta jest ograniczona do gminy Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory oraz miasta Pułtusk.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

ID kancelarii w systemie EPU: 2880
Adres: 06- 100 Pułtusk ul. Adama Mickiewicza 36N Kontakt

Kontakt

Telefon: 23 67 63 989

E-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek: 07:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:30
czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:30

Godziny przyjęć interesantów
środa: 09:00 – 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki

Numer rachunku bankowego kancelarii:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Konto:

17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.