Poniedziałek-czwartek: 07:30-15:30
Piątek: 07:30-14:30

KONTAKT

Tel: 23 67 63 989
Kom: 728 001 011 lub 505 359 777
E-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl
ID kancelarii w systemie EPU: 2880

GODZINY OTWARCIA

KOMORNIK SĄDOWY – PUŁTUSK

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje czynności egzekucyjne w sposób, który ustalają przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych. Jako komornik do każdego wierzyciela i dłużnika podchodzę indywidualnie, co pozwala na szybkie rozpoznanie sprawy i prawidłowe zrealizowanie wniosku we wskazanym zakresie. Wraz z zespołem dokładamy wszelkich starań, by profesjonalnie realizować każdy wniosek – jako wykwalifikowany komornik sądowy w Pułtusku jestem w stanie to zapewnić.

Zapraszam do współpracy,
Michał Lisiecki, komornik sądowy

Pracujemy na Nowoczesnych Systemach

 
  • BMS
  • EPU
  • EKW
  • CPD
  • CEPIK
  • OGNIVO
  • ZUS PUE
  • EPUAP2
  • KOMORNIK ONLINE
 

Komornik korzysta m.in z systemów:

PROFESJONALNE USŁUGI ZAPEWNI WYKWALIFIKOWANY KOMORNIK W PUŁTUSKU

Do usług, które oferuje kancelaria, należy prowadzenie spraw egzekucyjnych na terenie gmin: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory. Powierzone zadania wraz z zespołem wykonujemy rzetelnie i terminowo. Doświadczenie i stałe poszerzanie wiedzy z zakresu prawa, pozwala nam na każdą sprawę spojrzeć indywidualnie. Jesteśmy specjalistami, którzy starannie i szybko podejmują określone czynności w celu przeprowadzenia egzekucji. Komornik sądowy – Pułtusk zapewnia sprawne ustalenie majątku dłużnika i rozwiązanie sprawy.

Kancelaria mieści się w Pułtusku – łatwo dojechać do naszego biura komunikacja oraz samochodem. Po rozpoczęciu współpracy, na wniosek wierzyciela, wszelkich czynności dopełni komornik. Pułtusk to miejsce, w którym znajdziesz nas, kancelaria mieści się nieopodal Dworca Autobusowego w Pułtusku – nasz zespół z pewnością sprawnie doprowadzi do wyegzekwowania przekazanych nam do realizacji tytułów wykonawczych. Istotnym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest kontakt z dłużnikiem, dlatego jako kancelaria dokonujemy wszelkich starań, by czynności egzekucyjne odbywały się w miejscu zamieszkania lub siedzibie osoby zadłużonej.

DLA WIERZYCIELA ORAZ DŁUŻNIKA

Komornik Pułtusk działa zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnikiem nazywamy osobę, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiązkiem jest spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego względem wierzyciela. Ponosi on koszty egzekucji, dlatego powinien dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i stawić się na jego wezwanie lub wysłać oświadczenie o posiadanym majątku.

 

Z kolei wierzycielem jest osoba, dla której prowadzona jest egzekucja. Do jego decyzji należy określenie czy decyduje się na prowadzenie sprawy przeciwko dłużnikowi oraz w jakim zakresie komornik ma ją prowadzić. Wierzyciel wskazuje we wniosku świadczenie, które ma być spełnione przez dłużnika oraz określa między innymi sposób przekazania wyegzekwowanych pieniędzy. Na każdym etapie prowadzenia postępowania zarówno wierzyciel, jak i dłużnik może liczyć na profesjonalne wsparcie naszych prawników. W zakładkach: dla dłużnika oraz dla wierzyciela można znaleźć więcej informacji oraz wzory poszczególnych dokumentów.

Jako komornik sądowy zajmuję się szerokim zakresem spraw. Razem z zespołem wykonujemy orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne, w tym prowadzimy licytacje nieruchomości ( w gminach: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.), sprzedajemy udziały w spółkach, zajmujemy rachunki bankowe należące do dłużników. Przede wszystkim dokonujemy zabezpieczeń pieniężnych skierowanych do naszej kancelarii. Jako komornik sądowy prowadzę sprawy na terenie apelacji białostockiej. Wyjątkiem są postępowania egzekucyjne z nieruchomości – obszar ograniczony jest do terenu gmin: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory. Wynika to z właściwości miejscowej kancelarii.
Komornik musi być nie tylko osobą wykwalifikowaną, ale też w pełni zaangażowaną. Dzięki indywidualnemu podejściu kancelaria odpowiednio realizuje każdy wniosek egzekucyjny. Oprócz kontaktu z dłużnikiem, równie istotna jest współpraca z wierzycielem. Komornik Pułtusk zapewnia udzielanie informacji dotyczących sprawy na bieżąco. Dzięki temu wszelkie sugestie dotyczące składania odpowiednich wniosków w toku postępowania oraz podejmowania czynności można na bieżąco omawiać z klientem. Jako komornik (gmin: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.) korzystam z najnowszych technologii, dlatego wszelkie procedury przebiegają szybko i sprawnie. Poszukiwanie majątku dłużnika dzięki elektronicznym rozwiązaniom może przebiegać kompleksowo. Na stronie zarówno wierzyciel, jak i dłużnik może znaleźć odpowiednie informacje dotyczące zakresu działania komornika oraz wyjaśnienie poszczególnych terminów.

Komornik zajmuje się szerokim zakresem spraw, w tym także licytacjami. To doskonała okazji dla tych, którzy chcą zainwestować w nieruchomość lub udziały w firmach. Chętny może obejrzeć nieruchomość w miarę możliwości, w wyznaczonych godzinach, a także zajrzeć do akt postępowania egzekucyjnego w Sekretariacie sądu wskazanego w ogłoszeniu. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych aukcji można znaleźć w zakładce Licytacje.

 

Oprócz sprawnego realizowania wniosków wierzycieli, komornik powinien wykazać się właściwym podejściem do dłużnika. Praca ze sprawami egzekucyjnymi pozwoliły wypracować kancelarii komorniczej Michał Lisiecki system komunikacji z dłużnikiem, który zapewnia najefektywniejszy sposób odzyskania Państwa środków.

Czynności prowadzone przez Komornika Pułtusk

W ramach polskiego postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje szeregu czynności: od samego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, przez poszukiwanie majątku dłużnika, aż po odzyskanie wierzytelności.

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Skutecznie odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, nieruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych na terenie apelacji białostockiej

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Protokół stanu faktycznego

Na zlecenie powoda komornik sądowy sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego możliwe jest również w trakcie procesu na zarządzenie sądu lub prokuratora.

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Licytacje

Nasza kancelaria prowadzi licytacje zarówno ruchomości jak i nieruchomości. W charakterze licytanta może przystąpić każda zainteresowana osoba, poza podmiotami wyłączonymi z mocy ustawy.

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Efektywnie prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości zgodnie z właściwością miejscową na terenie właściwości Sądu Rejonowego – Pułtusk

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Zabezpieczenie roszczeń

Przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego uprawniony może złożyć wniosek do Komornika Sądowego o zabezpieczenie swojego roszczenia. Komornik Sądowy jest wówczas wykonawcą decyzji zawartej w tytule zabezpieczenia. Komornik nie ma wpływu na treść tytułu, ale to od niego zależy szybkość i jakość jego realizacji. Komornik działa na wniosek uprawnionego.

W zakresie egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy Michał Lisiecki swoją właściwością obejmuję obszar wyłącznej właściwości miejscowej Gminy: Pułtusk, Nasielsk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory.

Alimenty

Odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym na terenie apelacji białostockiej

Aktualności

Komornik Pułtusk

Kariera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki informuje wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w tut. Kancelarii, że aplikacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej

Czytaj więcej »

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Michał Lisiecki

Adres: 06-100 Pułtusk, ul. A.Mickiewicza 36N
Telefon: 23 67 63 989 

Komórka: 728 001 011 lub 505 359 777
E-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:
Poniedziałek-czwartek: 07:30-15:30

Piątek: 07.30-14:30

NIP: 568 159 30 08 
EPU: 2880
EPUAP: /KS_Lisiecki/ezbiegi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.