Jak wygląda postępowanie komornicze?

Jak wygląda postępowanie komornicze?

Komornik Pułtusk

Postępowanie komornicze to działanie, które ma na celu wyegzekwowanie długu dla wierzyciela od dłużnika. To jeden z ostatnich etapów postępowania, kiedy wcześniej wszelkie podjęte kroki i brak wzajemnego porozumienia, nie są w stanie tego długu odzyskać. Jakie więc wtedy czynności powinien podjąć komornik z Pułtuska lub komornik z Nasielska? Czy postępowanie komornicze regulowane jest konkretnymi przepisami ustaw? Co należące do dłużnika może,,pójść pod młotek”? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Postępowanie komornicze – kiedy jest ono przeprowadzane?

Jest to konsekwencja niespłaconego wierzycielowi długu przez dłużnika. Najpierw wierzyciel próbuje odzyskać dług samodzielnie, następnie korzysta z firm windykacyjnych, aż w konsekwencji sprawa trafia do sądu, gdzie na mocy wyroku, działania podejmuje komornik z Pułtuska lub komornik z Nasielska. Zadaniem więc komornika jest wykonanie wyroku sądu. Wszelkie podejmowane przez niego czynności określone są na mocy Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik nie może kwestionować wyroku i inicjować postępowania sądowego. Jest on funkcjonariuszem publicznym, który ściąga długi od dłużników, ale zawsze na mocy postanowień sądowych i o tym należy pamiętać.

Umorzenie egzekucji komorniczej. Zakończenie egzekucji komorniczej. Ile  czasu ma komornik na umorzenie egzekucji? - Antywindykacja EuroLege

Postępowanie egzekucyjne – czyli działania komornika sądowego krok po kroku

Postępowanie komornicze może być wszczęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy sąd wyda taki wyrok. Ten musi być opatrzony klauzulą wykonalności. Wierzyciel wówczas może zgłosić się do komornika, który dalej podejmie określone czynności. Początkowo wysyła on pismo o wszczęciu postępowania, a także określa, jaki dłużnik posiada majątek. komornik z Pułtuska lub komornik z Nasielska ,,zajmuje” wynagrodzenie dłużnika. O tym fakcie musi jednak powiadomić pracodawcę takiej osoby i nie może potrącić z jego pensji więcej, niż 25% minimalnego wynagrodzenia. A czy egzekucja może objąć rentę lub emeryturę? Jak najbardziej tak. Kolejnym krokiem jest zajęcie ruchomości. Jeśli w domu dłużnika są cenne i wartościowe przedmioty, mogą być one wystawione na licytację. W przypadku, kiedy dług jest nadal niespłacony lub jego wartość jest znacznie większa, niż dobra jakie posiada, licytacja może objąć także i jego nieruchomości. Należy wówczas oszacować ich wartości, a następnie wystawić je na licytację.

Czy postępowanie komornicze może zostać umorzone?

Tak, ma to miejsce w przypadku, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku lub gdy dojdzie do porozumienia między dłużnikiem, a wierzycielem. Czy to oznacza, że dług znika? Oczywiście, że nie. W przypadku, gdy sytuacja dłużnika się poprawi, osoba wobec której nie zostały spłacone długi, może ponownie złożyć wniosek. Aby nie umorzyły się odsetki, takie działanie powinno być wszczęte w ciągu trzech lat od umorzenia postępowania.

Chcąc odzyskać pieniądze, z pewnością pomoc komornik z Pułtuska lub komornik z Nasielska stanowi jak najbardziej doskonały wybór, bowiem najczęściej tylko wyrok sądu i działanie takiego funkcjonariusza publicznego, jest w stanie przynieść pożądane efekty, a więc odzyskanie swoich pieniędzy.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.