Licytacje Komornik Pułtusk

Kontakt

Tel: 23 67 63 989
Kom: 728 001 011 lub 505 359 777
E-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl
ID kancelarii w systemie EPU: 2880

Godziny otwarcia

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Aktualne Licytacje Komornika Pułtusk

Licytacje komornicze  są sposobem spieniężenia ruchomości bądź nieruchomości dłużnika na drodze publicznej sprzedaży własności zajętej w toku postępowania egzekucyjnego. Udział w niej może wziąć każda osoba lub podmiot prawny (z wyjątkami określonymi w przepisach) – warunkiem jest jednak uiszczenie uprzednio określonej sumy pieniędzy w ramach danej aukcji, czyli tzw. wadium, inaczej rękojmi. Zostaje ona zatrzymana jedynie zwycięzcy licytacji. Pozostałym uczestnikom rękojmia jest zwracana po przetargu w takiej formie, w jakiej została wpłacona, a więc przelewem lub gotówką w kasie kancelarii
Licytacja ruchomości jest procesem wieloetapowym, a ich przedmiotem może być np. sprzęt ADG, RTV, meble, maszyny przemysłowe, rolnicze, samochody, biżuteria i inne rzeczy mające wartość rynkową, które nie są niezbędne do utrzymania przez dłużnika członków rodziny. Chcąc być licytantem, należy uiścić u Komornika wadium w wysokości jednej dziesiątej wartości wszystkich ruchomości – najpóźniej w dniu poprzedzających przetarg komorniczy . Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy oszacowana suma jest niższa niż 500 zł.
Licytacja może się odbyć nawet w obecności jednego licytanta lub jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym – wyjątkiem jest pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Licytantem nie może być natomiast ani dłużnik, ani członkowie jego rodziny, a także komornik. Zwycięzca licytacji powinien od razu uiścić cenę nabycia przedmiotu, gdy wynosi ona mniej niż 500 zł. Jeżeli kwota do zapłaty jest większa, nowy nabywca musi jeszcze tego samego dnia zapłacić komornikowi co najmniej 20% jej wysokości, a resztę najpóźniej w następnym dniu.
Komornik Pułtusk - Aukcja, Licytacja Komornik
Licytacje nieruchomości dotyczą domów, magazynów, lokali użytkowych i innych budynków, a także gruntów czy miejsc postojowych. Rękojmia wynosi 10% i musi zostać wpłacona najpóźniej dzień przed przetargiem. Dłużnik, jego rodzina, komornik, a także osoby zdolne do nabycia nieruchomości tylko za zezwoleniem organu państwowego nie mogą uczestniczyć w licytacji. Dopuszczalne jest pełnomocnictwo osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych na takich samych warunkach jak w przypadku ruchomości. Zwycięzca licytacji ma 14 dni od momentu tzw. przybicia na uiszczenie wylicytowanej kwoty.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusk Michał Lisiecki informuje, że obwieszczenia o licytacji nieruchomości zamieszcza na stronie www.licytacje.komornik.pl i możliwie na http://komornikpultusk.pl/licytacje-komornik-pultusk . Ponadto operat szacunkowy nieruchomości, w którym zawarte są m.in. informacje o osobach, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, można przeglądać w kancelarii prawnej w jej godzinach urzędowania. W operacie szacunkowym zawarte są również informacje o osobach, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość. Licytacje odbywają się w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku, ul. Rynek 37, Pultusk.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku
Michał Lisiecki

adres: ul. Adama Mickiewicza 36N 06-100 Pułtusk
Tel:23 67 63 989 kom.:728 001 011 lub 505 359 777
e-mail: pultusk.lisiecki@komornik.pl

Godzinny pracy kancelarii:

Poniedziałek-czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Godziny przyjęć interesantów

Środa 09:00 - 15:00

Wnioski i wpłaty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii.

Numer rachunku bankowego kancelarii:

BANK BGŻ BNP PARIBAS 17 1600 1462 1886 0221 8000 0001

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM / KMS / KMP) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika.

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejsza strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi żadnej formy reklamy kancelarii.